תכנית לימודים שנתית

התכנית לכלכלנים מתקיימת במקביל באוניברסיטת תל אביב ובמכון ון ליר ומיועדת לסטודנטים לפכ"מ ולכלכלה. הסטודנטים בתכנית משתתפים בסמינר לימוד שנתי העוסק בכלכלה וחברה ובנושאים אקטואליים במדיניות ציבורית. הסמינר מועבר על ידי מיטב המרצים מהאקדמיה, מהשירות הציבורי, ממכוני מחקר ומגופים בחברה האזרחית. מטרתו היא להציע העמקה בנושאי חברה וכלכלה תוך התמקדות בסוגיות כגון אי-שוויון, צמיחה, התפתחות המחשבה הכלכלית ומשטרי רווחה בעולם, לצד הבנת פעולתם של המדינה ושל מוסדות ושווקים כלכליים מרכזיים כגון שוק העבודה, מערכת המס ומערכת החינוך. כל זאת, תוך חשיפת הסטודנטים לגישות אינטרדיסציפלינריות וביקורתיות בכלכלה והקניית כלים מעשיים להשתלבותם בשירות הציבורי ככלכלנים בעלי ראייה רחבה ומתקדמת.

תל-אביב, תש"פ, 2019-2020

סמינר הלימודים השנתי בתל אביב התקיים באוניברסיטת תל אביב בימי שלישי וזיכה את המשתתפים בו בנק"ז. במהלך השנה פרצה מגיפת הקורונה ועקב כך המחצית השנייה של השנה הועברה באופן מקוון ללא מפגשים פרונטליים.

ירושלים, תש"פ, 2019-2020

סמינר הלימודים השנתי הירושלמי התקיים במכון ון ליר בימי חמישי אחר הצהריים. במהלך השנה פרצה מגיפת הקורונה ועקב כך המחצית השנייה של השנה הועברה באופן מקוון ללא מפגשים פרונטליים.

תל-אביב, תשע"ט, 2018-2019

סמינר הלימודים השנתי בתל אביב התקיים באוניברסיטת תל אביב בימי שני, הוא נחשב לסטודנטים כקורס וככזה הקנה נ"ז. הוא כלל 31 מפגשים לאורך כל שנת הלימודים האקדמית, ואלו הועברו על ידי מרצים מהשורה הראשונה ותוך תרגול ההמשתתפים במיומנויות עבודת צוות, הצגה ולמידה.

ירושלים, תשע"ט, 2018-2019

סמינר הלימודים השנתי הירושלמי התקיים במכון ון ליר בימי חמישי אחר הצהריים וכלל 31 מפגשים לאורך כל שנת הלימודים האקדמית. לסמינר התמיינו והתקבלו סטודנטים הלומדים כלכלה או פכ"מ באוניברסיטה העברית והפתוחה כשהיו במהלך השנה השניה או השלישית לתואר הראשון.

תל-אביב, תשע"ח, 2017-2018

סמינר הלימודים השנתי בתל אביב התקיים באוניברסיטת תל אביב בימי ראשון, הוא נחשב לסטודנטים כקורס וככזה הקנה נ"ז. הוא כלל 31 מפגשים לאורך כל שנת הלימודים האקדמית, ואלו הועברו על ידי מרצים מהשורה הראשונה ותוך תרגול ההמשתתפים במיומנויות עבודת צוות, הצגה ולמידה.

ירושלים, תשע"ח, 2017-2018

סמינר הלימודים השנתי הירושלמי התקיים במכון ון ליר בימי חמישי אחר הצהריים וכלל 32 מפגשים לאורך כל שנת הלימודים האקדמית. לסמינר התמיינו והתקבלו סטודנטים הלומדים כלכלה או פכ"מ באוניברסיטה העברית והפתוחה כשהיו במהלך השנה השניה או השלישית לתואר הראשון.

תשע"ו, 2015-2016

סמינר הלימודים השנתי התקיים באונ' תל אביב ומבכון ון ליר במקביל וכלל 22 מפגשים בנושאי כלכלה וחברה, מדיניות, היסטוריה ועוד. המפגשים התקיימו כבמתכונת של סדנאות והרצאות

תל-אביב, תשע"ה, 2014-2105

סמינר הלימודים השנתי התל אביבי התקיים באונ' תל אביב בימי ראשון אחר הצהריים וכלל 22 מפגשים לאורך כל שנת הלימודים האקדמית. לסמינר התמיינו והתקבלו סטודנטים הלומדים כלכלה באונברסיטת תל אביב כשהיו במהלך השנה השניה או השלישית לתואר הראשון בלבד.

ירושלים, תשע"ה, 2014-2105

סמינר הלימודים השנתי הירושלמי התקיים במכון ון ליר בימי חמישי אחר הצהריים וכלל 22 מפגשים לאורך כל שנת הלימודים האקדמית. לסמינר התמיינו והתקבלו סטודנטים הלומדים כלכלה או פכ"מ באונברסיטה העברית כשהיו במהלך השנה השניה או השלישית לתואר הראשון בלבד.