תכנית התמחות

תכנית ההתמחות של הכלכלנים החברתיים היא תכנית ראשונה מסוגה המעניקה לסטודנטים לכלכלה בתואר ראשון הזדמנות ייחודית להיכרות עם תהליכי עיצוב מדיניות חברתית-כלכלית במשרדי הממשלה, ומסייעת להם להשתלב במוקדי חשיבה ועשייה משמעותיים בסיום הלימודים ולעיתים כבר במהלכם. התכנית נבנתה במיוחד כדי לתת לסטודנטים מצד אחד כלים מעשיים, כגון שימוש במתודולוגיה והתנסות פרקטית בכתיבת דו"ח כלכלי, ומצד שני הזדמנות לצבור ניסיון יקר ערך ולעבוד ישירות מול אנשי מקצוע מובילים.

במסגרת תכנית ההתמחות המתמחים כותבים דו"ח כלכלי תומך החלטה עבור משרד ממשלתי או גוף במגזר ציבורי. הפרויקטים נשענים על שאלות מחקר כלכליות בתחומי מדיניות שונים והם נבחרים בקפידה, בהתאם לצורך ולתכנית העבודה, בשותפות מלאה עם המשרד הממשלתי עבורו נכתב הדו"ח.

הדו"חות הנכתבים בתכנית מבוססים על מתודולוגיות פרקטיות מהשורה הראשונה של חברות הייעוץ ועבודת המטה הממשלתית ומשלבים חשיבה חברתית מתקדמת.

תכנית ההתמחות מאתגרת את הסטודנטים ומעניקה להם הזדמנות להתמודד, הלכה למעשה, עם סוגיות מקצועיות וערכיות מגוונות. במהלך ביצוע המחקר וכתיבת הדו"ח מלווים את המתמחים מנחים מקצועיים מובילים בתחומם – כלכלנים בעלי ניסיון רב מהמגזר הציבורי או בייעוץ לו. המחקרים בוחנים נושאים כמו מדידת כדאיות ומשמעות תקציבית וחברתית של פרויקטים לאומים ומקומיים; בחינת חלופות מדיניות והערכת עלות-תועלת שלהן; והשלכות חברתיות-כלכליות של צעדי מדיניות.

אלו כמה מניירות המדיניות שנכתבו על ידי סטודנטים בתוכנית עבור משרדי ממשלה במחזורים הקודמים:

משרד הבריאות

  • פיתוח מודל תקצוב לטיפות חלב – להבטחת טיפול ושירותים שוויוניים
  • הטמעת קמח מלא בלחם המפוקח – לקידום תזונה שוויונית

משרד הבינוי והשיכון

  • דיור ציבורי באמצעות PPP – כאמצעי למימון פיתוח המלאי ותחזוקתו.
  • כלים כלכליים להתחדשות עירונית בפריפריה.
  • אתגרים ופתרונות לתחזוקת הדיור הציבורי – נייר עבודה.
  • בחינה של מודל מיסוי שכ"ד – נייר עבודה.

המשרד להגנת הסביבה

  • ניתוח עלות תועלת לצמצום אובדן מזון – זיהוי וניתוח השוואתי ל – 13 צעדי מדיניות.

המועצה הלאומית לכלכלה

  • פיתוח מודל 'נשיגות' דיור חדשני, המאפשר הערכה טובה יותר של פערי מרכז-פריפריה.