אודות התכנית

אודות התכנית לכלכלנים חברתיים

חשיבותם של לימודי הכלכלה נובעת מהיותם צומת מרכזי לעיצוב החשיבה החברתית-כלכלית בכלל ובישראל בפרט. רבים בעלי תואר בכלכלה ממלאים תפקידים ציבוריים בעלי חשיבות והשפעה במשק ובמגזר הציבורי ומנווטים, על פי מיטב שיקול דעתם ותפיסת עולמם, מדיניות זו.  "התכנית לכלכלנים חברתיים", אשר הוקמה ב-2014 הינה תכנית מבית המכללה החברתית כלכלית בשיתוף מכון ון-ליר, היחידה למעורבות חברתית באוניברסיטת תל-אביב, קרן ברל כצנלסון וקרן פרידריך אברט. התכנית פועלת להעניק למשתתפיה ידע וניסיון רלוונטיים ולפתח קהילת עמיתים מקצועית. התכנית חושפת את משתתפיה לחשיבה כלכלית ביקורתית, מחזקת את הבנת הקשר בין כלכלה וחברה ובין שרות ציבורי חזק ואיכותי למדיניות. התכנית פועלת להכשיר את הדור של המנהיגות הכלכלית של ישראל כמנהיגות ערכית, מקצועית ואמיצה הפועלת בשיתוף מתוך תחושת שליחות וממלכתיות לבניית ישראל כחברה ראויה.

מבנה התכנית

התכנית לכלכלנים היא תכנית שנתית הכוללת שני צירי הכשרה – הציר האקדמי והציר המקצועי, המקשרים בין סוגיות כלכליות וחברתיות לנושאים אקטואליים במדיניות ציבורית. הציר האקדמי מבוסס על סמינר שנתי, המציע העמקה בנושאי חברה וכלכלה תוך התמקדות בסוגיות כגון אי שוויון, צמיחה והתפתחות המחשבה הכלכלית, לצד הבנת פעולתה של המדינה, המוסדות והשווקים ביצירת המשק הישראלי.

הסמינר מתחלק לשלושה אשכולות לימוד – מחשבה כלכלית-חברתית, סוגיות במדיניות כלכלית בישראל, והכלכלה במאה ה-21.

התמחות בתכנית

בסמסטר ב' מתחיל במקביל ללימודים האקדמים הציר המקצועי, במסגרתו פונים המתמחים ליישום הידע שרכשו באמצעות כתיבת חוות דעת כלכליות וניירות מדיניות עבור משרדי ממשלה וגופים ציבוריים נוספים. כתיבת העבודות מתקיימת בקבוצות עבודה בליווי מנחה מקצועי. במהלך כתיבת נייר המדיניות, המתמחים בתכנית נדרשים לנתח ולפתור סוגיה כלכלית-חברתית אקטואלית, נחשפים להיכרות בלתי אמצעית עם מקבלי החלטות בדרגים נבחרים ופקידותיים, ומקבלים הזדמנות ייחודית להוביל שינוי ולהשפיע.

פיתוח אישי ורשת עמיתים

במהלך התכנית המתמחים מקבלים ארגז כלים מעשיים להשתלבות במוקדי חשיבה ועשייה מרכזיים ככלכלנים בעלי ראייה כלכלית רחבה ומתקדמת. כחלק מהציר המקצועי, התכנית מקיימת לאורך השנה מפגשי פיתוח אישי וקבוצתי, שכוללים סדנאות והנחיה מקצועית, על מנת לסייע למתמחים למצות את הפוטנציאל שלהם. במקביל, התכנית מטפחת ערכים וזהות משותפים לקבוצה ולרשת העמיתים, מתוך ההבנה כי רשת עמיתים הינה גורם מכפיל כוח בדרך להובלת שינוי.

הסמינר מועבר על ידי מיטב המרצים מהאקדמיה, מהשירות הציבורי, ממכוני מחקר ומגופים בחברה האזרחית. התכנית מהווה הזדמנות יחידה במינה לסטודנטים לכלכלה ללמוד לבצע ניתוח אינטרדיסציפלינרי של סוגיות חברתיות-כלכליות, תוך רכישת כלים מקצועיים לניתוח מדיניות, כתיבת פרויקטים כלכליים והשתלבות במוקדי חשיבה ועשייה.

התוכנית לכלכלנים חברתיים הינה פרויקט מקיף ייחודי וחדשני. ככזה, ההשתתפות בתוכנית הינה תובענית ושמורה לסטודנטים לכלכלה המחויבים ביותר.