על התכנית

התכנית לכלכלת חברה וסביבה (לשעבר: "התכנית לכלכלנים חברתיים") הוקמה ב-2014 על ידי המכללה החברתית-כלכלית בשיתוף מכון ון ליר, היחידה למעורבות חברתית באוניברסיטת תל אביב, קרן ברל כצנלסון וקרן פרידריך אברט. התכנית מיועדת להכשיר את הדור הבא של המנהיגות הכלכלית של ישראל באמצעות חינוך רעיוני, הכשרה וליווי של אנשי מקצוע ערכיים ואמיצים, הפועלים בשיתוף ומתוך תחושת שליחות להפיכת החברה הישראלית לצודקת ושוויונית יותר. לשם כך היא חותרת להעניק למשתתפיה ידע וניסיון רלוונטיים לתחום, חושפת אותם לחשיבה כלכלית ביקורתית ומחזקת בקרבם את הבנת הזיקה העמוקה בין כלכלה, חברה וסביבה ובין שירות ציבורי חזק ואיכותי ליכולת להתוות ולהוציא לפועל מדיניות.

מבנה התכנית

התכנית לכלכלת חברה וסביבה היא תכנית שנתית הכוללת שני צירי הכשרה – הציר האקדמי והציר המקצועי, המקשרים בין נושאים כלכליים, חברתיים וסביבתיים לסוגיות אקטואליות במדיניות ציבורית.

הציר האקדמי מבוסס על סמינר שנתי, המציע העמקה בנושאי חברה וכלכלה תוך התמקדות בסוגיות כגון אי-שוויון, צמיחה, התפתחות המחשבה הכלכלית וכלכלת סביבה ואקלים, לצד הבנת תפקידם של המדינה, המוסדות והשווקים בעיצוב המשק הישראלי. הסמינר מועבר על ידי מיטב המרצים מהאקדמיה, מהשירות הציבורי, ממכוני מחקר ומגופים בחברה האזרחית.

התמחות בתכנית

בסמסטר ב' מתחיל במקביל ללימודים האקדמיים הציר המקצועי, במסגרתו פונים המתמחים ליישום הידע שרכשו באמצעות כתיבת חוות דעת כלכליות וניירות מדיניות עבור משרדי ממשלה וגופים ציבוריים נוספים. הכתיבה נעשית בקבוצות ובליווי מנחה מקצועי. במהלך כתיבת ניירות המדיניות, המתמחים בתכנית נדרשים לנתח ולפתור סוגיה כלכלית-חברתית או כלכלית-סביבתית אקטואלית, זוכים בהיכרות בלתי אמצעית עם מקבלי החלטות בדרגים פוליטיים ומקצועיים, ומקבלים הזדמנות ייחודית להוביל שינוי ולהשפיע.

פיתוח אישי ורשת עמיתים

התכנית מקיימת לאורך השנה מפגשי פיתוח אישי וקבוצתי, הכוללים סדנאות והנחיה מקצועית, ובמקביל מטפחת ערכים וזהות משותפים לקבוצה ולרשת העמיתים, מתוך ההבנה כי האחרונה היא גורם מכפיל כוח בדרך להובלת שינוי.

התכנית מהווה הזדמנות יחידה במינה לסטודנטים לכלכלה לחקור באופן אינטרדיסציפלינרי סוגיות חברתיות-כלכליות, תוך רכישת כלים מקצועיים לניתוח מדיניות, כתיבת פרויקטים כלכליים והשתלבות במוקדי חשיבה ועשייה. מדובר בפרויקט מקיף, ייחודי וחדשני, וככזה, ההשתתפות בו היא תובענית ושמורה לסטודנטים המחויבים ביותר בתחום.