חזון ומטרות

חזון התכנית

בניית כלכלה הוגנת הפועלת לטובת כלל חלקי האוכלוסייה, חברה ישראלית צודקת ושוויונית ושירות ציבורי חזק ואיכותי. זאת באמצעות חינוך, הכשרה וליווי של משרתי ציבור מקצועיים, ערכיים ואמיצים, המשתלבים במוקדי עשייה מרכזיים בכלכלה הישראלית ופועלים כל אחד ממקומו וביחד כקבוצה ליצירת שינוי.

מטרת התכנית

הכשרת מנהיגות כלכלית המחויבת לכלכלה הוגנת ולשירות ציבורי איכותי אשר יובילו את ישראל קדימה, באמצעות יצירת חבורת משימה מקצועית ומחויבת אשר תפעל באומץ, ערכיות ומקצועיות לשיפור איכות החיים, יצירת צמיחה מכלילה וצמצום אי השוויון.