חזון ומטרות

התכנית לכלכלת חברה וסביבה נוסדה במטרה לטפח דור חדש של מנהיגות כלכלית בישראל המחויב ליצירת כלכלה הוגנת ובת-קיימא הפועלת לטובת כלל חלקי האוכלוסייה, לחברה ישראלית צודקת ושוויונית ולשירות ציבורי חזק ואיכותי. התכנית שואפת לממש יעד זה באמצעות חינוך רעיוני, הכשרה וליווי של אנשי מקצוע ערכיים ואמיצים. זאת, מתוך כוונה שישתלבו בעתיד במוקדי עשייה מרכזיים בכלכלה הישראלית, ויפעלו כל אחד ממקומו, וביחד כקבוצה, לשיפור איכות החיים, ליצירת צמיחה מכלילה, להגנה על הסביבה ולצמצום אי-השוויון בישראל.