חזון ומטרות

התכנית לכלכלנים חברתיים נוסדה במטרה לטפח דור חדש של מנהיגות כלכלית בישראל, המחויב ליצירת כלכלה הוגנת הפועלת לטובת כלל חלקי האוכלוסייה, חברה ישראלית צודקת ושוויונית ושירות ציבורי חזק ואיכותי. היא שואפת לממש יעד זה באמצעות חינוך רעיוני, הכשרה וליווי של אנשי מקצוע ערכיים ואמיצים. זאת, מתוך כוונה שישתלבו בעתיד במוקדי עשייה מרכזיים בכלכלה הישראלית, ויפעלו כל אחד ממקומו, וביחד כקבוצה, לשיפור איכות החיים, יצירת צמיחה מכלילה וצמצום אי-השוויון בישראל.